Parking

W planowanym budynku znajduje się parking podziemny przeznaczony dla użytkowników nieruchomości na samochody osobowe.

Ponadto w najbliższej okolicy (na śąsiedniej działce) jest zorganizowany parking na ok. 60 miejsc.

 

Parkingi w okolicy ul Bardowskiego